Döngüsel Ekonomi Kongresi ile Avrupa’dan dünyaya yayılacak yeni bir modeli ülke gündemine taşıyoruz!

Türkiye’de çevrenin, doğal kaynakların korunması ve ülke ekonomimize katkı sağlamak amacıyla, sanayinin öncülüğünde sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini geliştirmeye yönelik 26 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarımıza, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle, yine uluslararası çok önemli bir kongreyi ekliyoruz.

Avrupa Birliği Komisyonu’nun iki yıldır çalışmalarını yürüttüğü ve görüşmeleri hızla devam eden, 2018 yılı itibariyle de yürürlüğe girmesi beklenen Döngüsel Ekonomi Paketi’nin içerdiği modelin temeli olan kaynak israfının engellenmesi ana konusunu; ülkemizde de tartışmaya açmak, gündeme taşımak için “Döngüsel Ekonomi Kongresi”ni uluslararası boyutta, İstanbul’da düzenliyoruz. 5-6 Ekim tarihleri arasında, İstanbul Cevahir Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek kongremiz, hem yurt içinden hem de yurt dışından önemli konukları ağırlayacak. “AB Döngüsel Ekonomi Paketi”, “Yeni Plastik Ekonomisi”, “İklim Değişikliği ile Mücadelede Döngüsel Ekonominin Önemi”, “Döngüsel Ekonomiye Geçiş için Mali Mekanizmalar” ve “Basın Gözüyle Döngüsel Ekonomi” konularının tartışılacağı kongremizde; ayrıca çevreye duyarlılık gösteren haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşlarına da 6’ncı kez düzenleyeceğimiz “Yeşil Nokta Basın Ödülleri” törenimizde ödüllerini sunacağız.

Avrupa’dan diğer ülkelere yayılacağını düşündüğümüz, merkezinde “geri dönüşüm” olan Döngüsel Ekonomi modeli ve benzeri önemli yenilikleri ülkemizde tanıtmaya, uluslararası boyutu olan benzer kongre ve seminerlerle paydaşlarımızı bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

Okyar Yayalar
Yönetim Kurulu Başkanı, ÇEVKO Vakfı

Döngüsel Ekonomi Kongresi Sonuç Bildirgesi

Sunum Videoları

AB DÖNGÜSEL EKONOMİ PAKETİ OTURUMU

1.Atık Kaynaktır / Mete İmer - Genel Sekreter -ÇEVKO Vakfı

2. How can we achieve an effective , efficient and fact-based Circular Economy for Europe / Dr. Christoph Scharff-Circular Economy Coalition for Europe

3. Circular Economy in EU / Stephane Arditi-Politika Müdürü- European Environmental Bureau
4. Views From Europe on Circular Economy / Mario Schembri-Yönetim Kurulu Üyesi -EXPRA
5. The Circular Lab / Rosa Trigo Fernández-Teknik ve İnovasyon Müdürü -ECOEMBES
6. Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetimi / Aylin Çiçek-Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube Müdürü -T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

YENİ PLASTİK EKONOMİSİ OTURUMU

1. Tasarım geliştirmelerine ihtiyaç duyan, yenileştirme alanları olan, daha etkin yönetilmesi gereken plastik / Alphan Eröztürk-Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü- ÇEVKO
2. Toward A Circular Economy of Plastic Bottles / Bade Cebeci- SHE Manager and SHE Pillar Leader- Nestle Waters Türkiye
3. Sürdürülebilir Endüstri Strateji Uygulamalarımız / Hüseyin Karamehmetoğlu-Genel Müdür- Pınar Su
4. Yeni Plastik Ekonomisi / Atilla Demir Yerlikaya- Corporate Affairs Director - Coca-Cola Içecek
5. Sürdürülebilir Yaşamı Yaygınlaştırmak / Selim Tansuğ- Tedarik Zinciri Direktörü- Unilever

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OTURUMU

1. İmalat Sanayinde Döngüsel Ekonomi ve İklim Değişikliği Çalışmaları / Özlem Durmuş- Sanayi ve Teknoloji Uzmanı- T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-VGM
2. İklim Değişikliği ile Mücadelede Döngüsel Ekonomi / Belma Soydaş-Kimya Mühendisi- T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-YEGM
3.Sürdürülebilir Bir Dünya için Kurumsal Çözümler / Konca Çalkıvik-Genel Sekreter- SKD Türkiye
4. Döngüsel Ekonominin Yararları / Fügen Soykut-Bilim, Ruhsatlandırma ve Kamu İlişkileri Direktörü- L’Oreal – ÇEVKO Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

MALİ MEKANİZMALAR OTURUMU

1.Küresel İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti / Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu- İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü- Bilgi Üniversitesi
2. Boosting Circular Economy In The Private Sector Across The EBRD Region / Gianpiero Nacci-Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı- EBRD
3. Döngüsel Ekonomiye Geçiş için Finansal Mekanizmalar / Burcu Ünüvar-Ekonomik Araştırmalar Müdürü- TSKB

BASIN GÖZÜYLE DÖNGÜSEL EKONOMİ OTURUMU